Khái niệm và Giải thích Nhãn hiệu

Thứ tư - 08/06/2016 23:19
Khái niệm và Giải thích Nhãn hiệu
Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.

"Nhãn hiệu" là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Với chức năng của công cụ marketing - truyền đạt tới người tiêu dùng uy tín của sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu được hình thành bởi trí tuệ mà doanh nghiệp đầu tư cho sản phẩm dịch vụ đó - nhãn hiệu được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Tác giả bài viết: DATA.MARK VIỆT NAM

 Từ khóa: ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ LOGO CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ LOGO KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU AN GIANG, ĐĂNG KÝ LOGO AN GIANG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU AN GIANG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ AN GIANG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU AN GIANG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN AN GIANG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ LOGO ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU CÀ MAU, ĐĂNG KÝ LOGO CÀ MAU, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CÀ MAU, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÀ MAU, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU CÀ MAU, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN CÀ MAU, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ LOGO SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ LOGO BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BẾN TRE, ĐĂNG KÝ LOGO BẾN TRE, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU BẾN TRE, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẾN TRE, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU BẾN TRE, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN BẾN TRE, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ LOGO TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ LOGO HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ LOGO VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU LONG AN, ĐĂNG KÝ LOGO LONG AN, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU LONG AN, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ LONG AN, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU LONG AN, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN LONG AN, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ LOGO TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN TRÀ VINH